Ε. Τι είναι το Εye Level;

Α. Το Eye Level είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος εξατομικευμένης διδασκαλίας για μετά το σχολείο. Ο μαθητής είναι  η «λύση», το «κλειδί» της εξατομικευμένης μάθησης (''I am the key" - το σήμα κατατεθέν του Eye Level). Σκοπός της συγκεκριμένης καινοτόμου μεθόδου είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας του μαθητή και η απόκτηση ικανοτήτων  επίλυσης προβλημάτων,  καλλιέργειας κριτικής σκέψης και δια βίου μάθησης.

Η συγκεκριμένη μέθοδος απευθύνεται σε παιδιά 3- 16 ετών, όλων των γνωστικών δεξιοτήτων: αφενός εμπνέει τον χαρισματικό μαθητή να διευρύνει περισσότερο τις γνώσεις του και να επιδιώξει έτσι την αριστεία, αφετέρου να  ενισχύει τον «αδύναμο» χαμηλόβαθμο μαθητή να πετύχει καλύτερες επιδόσεις με ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του.

Η μέθοδος Εye Level αποσκοπεί στην εξατομικευμένη εκπαίδευση του παιδιού σας, βασισμένη στο δικό του ρυθμό μάθησης, ώστε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο γνώσεων μόνος του. Η πρωτοποριακή μέθοδος εκπαίδευσης και το πλούσιο πρόγραμμα σπουδών προσφέρουν μία  ρηξικέλευθη και αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας.
Η εξατομικευμένη μάθηση (individualized learning), η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση (self-directed learning) και η κριτική σκέψη (critical thinking) είναι ο πυρήνας της ενίσχυσης των ακαδημαϊκών και σχολικών επιδόσεων των μαθητών.

Ε. Τι μαθήματα παρέχει το Εye Level;

Α. Τα κύριο πρόγραμμα του Eye Level περιλαμβάνει τη διδασκαλία Μαθηματικών (Basic Thinking Mathematics & Critical Thinking Mathematics), Κινεζικών και  Αγγλικών (Basic English and Situational English or Happy Talk).

Ε. Απο ποιά ηλικία μπορεί να εγγραφεί το παιδί μου στο Eye Level;

Α. Από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο. Η διδακτική μας ύλη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, έτσι ώστε κάθε μαθητής, ανάλογα με τις ανάγκες του, να προσαρμόζεται στο κατάλληλο επίπεδο. Οι μαθητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα μας σε μικρή ηλικία μαθαίνουν τις βασικές αρχές των Μαθηματικών και Αγγλικών, αρχές αναγκαίες για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, εάν ένας μαθητής φοιτά ήδη στο Γυμνάσιο, ότι δεν μπορεί να εγγραφεί, γιατί καλύτερο θα ήταν να γραφόταν σε μικρότερη ηλικία. Ίσα-ίσα σε κάθε επίπεδο σπουδών καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η αυτοδύναμη μάθηση με απώτερο στόχο την δια βίου μάθηση των μαθητών.

Ε. Ποιος είναι ο λόγος να στείλω το παιδί μου στο Eye Level;

Α. Ποιος γονέας δεν θα ήθελε το παιδί του να αριστεύει στο σχολείο και στη ζωή του; Η μέθοδος Eye Level όχι μόνο προετοιμάζει το παιδί σας κατάλληλα για το σχολείο και τις εξετάσεις, αλλά ο βασικότερος στόχος της είναι να μάθει το παιδί σας πώς να οργανώνει μόνος του το διάβασμά του και να εμπεδώνει την ύλη, χωρίς βοήθεια –να γίνει δηλαδή ένας αυτοδύναμος μαθητής-. Όλοι διδάσκονται Μαθηματικά και όλοι μέχρι ενός σημείου μαθαίνουν Μαθηματικά. Ποιο παιδί, όμως, διαθέτει κριτική σκέψη, ώστε να αφομοιώσει πλήρως την ύλη και να την εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή; Με το Eye Level, επομένως, επενδύετε στη μόρφωση του παιδιού σας, το καλύτερο δώρο για την επίτευξη του ονείρου του.

Ε. Πόσο γρήγορα φαίνονται τα αποτελέσματα της μεθόδου Eye Level στην πρόοδο του παιδιού μου;

Α. Κάθε μαθητής αποτελεί το «κλειδί» της μάθησης του, χρειάζεται το δικό του χρόνο και ρυθμό για την εμπέδωση της ύλης. Το σημαντικότερο στοίχημα του Eye Level είναι να γίνει το παιδί σας ικανό να κατανοεί και να μαθαίνει μόνο του. Μερικοί μαθητές μας με την απαραίτητη συνεργασία που δείχνουν, παρουσιάζουν αλλαγές ήδη μέσα σε 3-6 μήνες. Πάντως, ανεξάρτητα από την εξατομικευμένη διδασκαλία η οποία καλύπτει «κενά ύλης» με σκοπό την κατανόηση και την εμπέδωση, το πρόγραμμα του Eye Level είναι σχεδιασμένο να συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία επεκτείνεται αφενός στα άλλα μαθήματα του σχολείου, αφετέρου στο διηνεκές του χρόνου.

Ε. Πόσες ώρες θα αφιερώνει το παιδί μου για παρακολούθηση και μελέτη στο κέντρο εκπαίδευσης και το σπίτι;

Α. Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μία ή δύο φορές την εβδομάδα για μία ώρα διδασκαλίας-πρακτικής άσκησης κάθε φορά. Η μελέτη στο σπίτι καθορίζεται ήδη από το μάθημα και είναι ανάλογη του επιπέδου τους. Οι μαθητές είναι αυτοί που θέτουν τα χρονικά όρια, ανάλογα πάντοτε με τους στόχους του επιπέδου Eye Level που παρακολουθούν. Με μικρά βήματα χτίζεται σταδιακά η έννοια της αυτοδύναμης μάθησης.

Ε. Είναι καινούργια μέθοδος διδασκαλίας το Eye Level ή υφίσταται χρόνια;

Α. Το Eye Level ιδρύθηκε το 1976 από τον Young-Joong Kang, τωρινό πρόεδρο της μητρικής εταιρείας του Eye Level της Daekyo International στην Νότια Κορέα. Από την ίδρυση της  μέχρι σήμερα, ο αριθμός των κέντρων σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνεται διαρκώς. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πάνω από 1350 εκπαιδευτικά κέντρα παγκοσμίως με περισσότερους από 2.500.000 μαθητές σε 22 χώρες!

Ε. Τι είναι η εξατομικευμένη αυτοδύναμη μάθηση;

Α. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής αναθέτει - μέσα από τις δικές του ως τώρα γνώσεις-στόχους, εργάζεται  για να τους υλοποιήσει και είναι επιτυχημένος, όταν στην ήδη υπάρχουσα γνώση, οργανώνει και θέτει νέους στόχους με σκοπό την απόκτηση νέων  γνωστικών δραστηριοτήτων.

Ε. Πώς οι παιδαγωγοί-καθηγητές του Eye Level ωθούν τους μαθητές στην εξατομικευμένη αυτοδύναμη μάθηση;

Α.Οι επιβλέποντες καθηγητές αναπτύσσουν στους μαθητές από την αρχή την ιδέα της αυτοδύναμης μάθησης. Με απλά λόγια, τους «μυούν» σε αυτή θέτοντας αρχικά μαζί τους στόχους, σχετικούς με την σχολική / ακαδημαϊκή ύλη. Σιγά - σιγά οι μαθητές μαθαίνουν να θέτουν στόχους μόνοι τους και σταδιακά ανεξαρτητοποιούνται ως προς μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με τα ατομική πορεία τους.

Ε. Τι είναι η ακαδημαϊκή καθοδήγηση και πώς συσχτίζεται με την αυτοδύναμη μάθηση;

Α. Ακαδημαϊκή καθοδήγηση είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούν οι καθηγητές του Eye Level στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις σχολικές/ακαδημαϊκές δεξιότητες του μαθητή και την ικανότητά του για αυτοδύναμη μάθηση,  καθορισμένη σύμφωνα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά και καθοδηγούμενη από τον ίδιο τον μαθητή. Είναι μία μέθοδος που συνδυάζει τις γνώσεις του καθηγητή με τον τρόπο μάθησης κάθε μαθητή.

Αρχικά, η ακαδημαϊκή καθοδήγηση επιτρέπει στον καθηγητή / παιδαγωγό να αφουγκραστεί πως εργάζεται κάθε μαθητής ξεχωριστά, χωρίς καθοδήγηση. Έπειτα ο καθηγητής επεμβαίνει, στον προσωπικό τρόπο μάθησης του μαθητή - χωρίς να τον αλλοιώσει - μέσα από το curriculum / πρόγραμμα σπουδών, ώστε ο εκάστοτε μαθητής να γίνει περισσότερο αποδοτικός απο μόνος του.

Ο καθηγητής/ παιδαγωγός δεν διδάσκει καθ΄ έδρας. Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική, όχι με την παραδοσιακή μορφή της τάξης (classroom). Επομένως, ο καθηγητής / παιδαγωγός διδάσκει και υποστηρίζει στοχευμένα τους μαθητές, εφόσον γνωρίζει πώς να αλληλεπιδράσει ξεχωριστά με όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη.

Ε. Το πρόγραμμα του Eye Level είναι εγκεκριμένο από κάποιον φορέα;

Α. To πρόγραμμά Eye Level βασίζεται στα αναγνωρισμένα πρότυπα & πρωτόκολλα σπουδών εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι εγκεκριμένο από το Νational Council of Teachers Mathematics (NCTM) και το National Council of Teachers of English (NCTE). Από τη δημιουργία του μέχρι και την διεθνοποίηση του οι εγγραφές στο πρόγραμμα του Eye Level και η ικανοποίηση των πελατών μας συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία.

Η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευσή του Eye Level να λειτουργεί με θεμελιώδεις αρχές, όπως τιμιότητα, πάθος,  σεβασμό και αγάπη προς τον μαθητή και την μάθηση. 

Ε. Γιατί είναι σημαντικά το συνεχές διάβασμα και η συχνή επανάληψη για την  κατανόηση και εμπέδωση της γνώσης;

Α. Η μάθηση απαιτεί μια μακροχρόνια διαδικασία. Συχνά, η κατανόηση και εμπέδωση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσω της επανάληψης. Το συνεχές διάβασμα βοηθάει, επίσης, τους μαθητές να αποκτήσουν εμπέδωση και κατάκτηση της ύλης. Η επανάληψη της ύλης είναι ένας παράγοντας-κλειδί της μάθησης. Η πρώτη ανάγνωση/μελέτη ενός βιβλίου ή φυλλαδίου είναι απαραίτητη, δεν είναι όμως αρκετή… η εμπέδωση έρχεται, όταν δοθεί βάση στη λεπτομέρεια, όταν διαβαστεί κάτι πολλές φορές, όταν, με άλλα λόγια, γίνει επανάληψη.

ebbingaus forgetting curve

 Ebbinghaus’ Forgetting Curve

Η καμπύλη απώλειας μνήμης Ebbinghaus δείχνει την σημαντική μείωση κατακράτησης πληροφορίας στο πέρασμα του χρόνου. Οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν την μισή  νέα γνώση σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων, εκτός αν συνειδητά επαναλαμβάνουν τη νέα γνώση. Η συνεχής μάθηση στο Εye Level, χωρίς την μηχανική επανάληψη, συμβάλλει στην εμπέδωση της νέας γνώσης και την αποθήκευσή της στην μακρόχρονη μνήμη.

Ε. Ποια είναι η διαφορά του Eye Level συγκριτικά με τα άλλα κέντρα συμπληρωματικής εκπαίδευσης ή φροντιστήρια;

Α. Το Eye Level στηρίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή «Είμαι το κλειδί», «Είμαι η λύση». Κάθε παιδί οφείλει να πιστέψει αυτή την αρχή, είναι το κλειδί για τον εαυτό του και αυτή είναι η επιτυχία. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών μας, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, να ακολουθήσει βήμα-βήμα τη μαθησιακή διαδικασία, χωρισμένη φυσικά σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της αυτοδύναμης μάθησης, του δίνεται η δυνατότητα να γίνει ένας μαθητής με αυτοπεποίθηση και να αποκτήσει ικανότητες "επιβίωσης" μέσα και έξω από το σχολείο, που θα τον συνοδεύουν σε όλη την ενήλικη ζωή του.

Ο μαθητής μαθαίνει και κατακτά κάθε μαθηματική έννοια μέσα από μία εξατομικευμένη διαδικασία, εστιασμένη όχι μόνο στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Επομένως, δεν εστιάζει στη στείρα επανάληψη και απομνημόνευση. Επίσης, ως ομάδα του Eye Level προσπαθούμε να αντιληφθούμε το επίπεδο του μαθητή και να τον διδάξουμε σύμφωνα με αυτό. Αυτή η διαδικασία υλοποιείται χάριν της κατάλληλης μικρής αναλογίας καθηγητή / εκπαιδευτικού και μαθητών. Κάθε τάξη έχει λίγους μαθητές και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ισορροπία ανάμεσα στην ανεξαρτησία του μαθητή και την εξατομικευμένη πρόσωπο-με πρόσωπο ακαδημαϊκή καθοδήγηση.

Ε. Πώς μπορεί το Eye Level να αποτρέψει το παιδί μου να χρησιμοποιεί τα δάκτυλα του χεριού του για μέτρηση και υπολογισμούς;

Α. Το Eye Level αποθαρρύνει τη μέτρηση με τα δάκτυλα, γιατί αποβλέπει στην ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων του μαθητή. Δεν είναι καλό για το παιδί σας να μετράει με τα δάκτυλα. Μέτρηση με τα δάκτυλα σημαίνει ότι ο μαθητής δεν έχει δυνατή ακόμα την αίσθηση των αριθμών και της ποσότητας. Επιπρόσθετα, ο υπολογισμός με τα δάκτυλα καθυστερεί την υλοποίηση της πράξης και προκαλεί λάθη στην μέτρηση. Το Eye Level εξασκεί την διανοητική ικανότητα των μαθηματικών και τον γρήγορο υπολογισμό χωρίς λάθη.

Ε. Μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και οι χαμηλόβαθμοι και οι χαρισματικοί μαθητές;

Α. Ναι, το πρόγραμμα μας είναι εξατομικευμένο, στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αφενός οι υψηλόβαθμοι μαθητές αποκτούν κίνητρα για να συνεχίσουν το διάβασμα τους, ανεξάρτητα από την σχολική ύλη, αφετέρου οι χαμηλόβαθμοι μαθητές καλύπτουν μαθησιακά κενά και αποκτούν αυτοπεποίθηση.

Ε. Τι είναι το πρόγραμμα Μαθηματικά online (Math Online);

Α. Είναι ένα συμπληρωματικό καινοτόμο πρόγραμμα, που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή. Βοηθάει τους μαθητές να κάνουν επαναλήψεις και επιπρόσθετες ασκήσεις στο σπίτι. Tο Eye Level ΜATH Online είναι διαθέσιμο  για τα επίπεδα σπουδών 3-15. Είναι μία νέα μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας το διάβασμα γίνεται παιχνίδι.

Ε. Ενδιαφέρομαι αρκετά για το πρόγραμμα Eye Level, μπορώ να αγοράσω τα εγχειρίδια και να διδάξω το παιδί μου στο σπίτι μόνη μου;

Α. Σύμφωνα με την μέθοδο του Eye Level ο μαθητής υποχρεούται να έρθει στο εκπαιδευτικό κέντρο Eye Level τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το πρόγραμμα, αν και εξατομικευμένο, απαιτεί έναν ειδικά εκπαιδευμένο καθηγητή, ο οποίος θα καθοδηγήσει το μαθητή κατάλληλα. Ο καθηγητής απαιτείται, γιατί καθορίζει το σωστό επίπεδο έναρξης κάθε μαθητή, καταγράφει συστηματικά την πρόοδό του και καθορίζει τα εγχειρίδια που οφείλει να κάνει ο μαθητής κάθε εβδομάδα.

Ο καθηγητής, ακόμα, καθορίζει αν ο μαθητής είναι έτοιμος να ανέβει επίπεδο, αν χρειάζεται να επαναλάβει κάποιο επίπεδο πάλι για περαιτέρω ενίσχυση και εξάσκηση. Επομένως, για τη σωστή παρακολούθηση του προγράμματος δεν αρκούν μόνο τα εγχειρίδια, αλλά και η φυσική παρουσία του μαθητή. Τα εγχειρίδια είναι μόνο ένα μέρος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, καθώς είναι έκδηλος ο ρόλος του καθηγητή για το σχεδιασμό της ύλης και την ανάλογη εκπαίδευση.

Ε. Γιατί το επίπεδο έναρξης είναι τόσο χαμηλό στα Μαθηματικά, ενώ το παιδί μου τα έχει διδαχτεί ήδη στο σχολείο;

Α. Το πρόγραμμα Eye Level Μαθηματικά είναι ένα συστηματικό πρόγραμμα. Καθορίζουμε το επίπεδο έναρξης ανάλογα με τις μαθηματικές ικανότητες του μαθητή άσχετα από το σχολικό βαθμό. Βασικός μας στόχος είναι να χτίσουμε τα θεμέλια των Μαθηματικών. Το σημείο εκίνησης, επομένως, είναι ανάλογο με το σημείο εκείνο στο οποίο οι μαθητές νιώθουν ανεξάρτητοι και μπορούν με αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν στις επόμενες ενότητες. Όλες οι ενότητες στα Μαθηματικά είναι συσχετιζόμενες. Η μάθηση από το οπτικό πεδίο του κάθε μαθητή μόνο θετικά αποτελέσματα έχει, γιατί κατανοεί εις βάθος και προοδεύει γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Ε. Μπορείτε να διδάξετε το παιδί μου κάτι σχετικό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά;

Α.Το Εye Level είναι μία μέθοδος εκμάθησης μαθηματικών εξατομικευμένη και ανεξάρτητη. Τοποθετούμε τον κάθε μαθητή σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάλογα με τις ικανότητές τους και όχι με την ηλικία του και τους σχολικούς βαθμούς, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως. Οι μαθητές μας προοδεύουν με ένα σταθερό δικό τους ρυθμό. Η μέθοδος Eye Level είναι συστηματική και έχει μια δομή αλυσιδωτή, κάθε θέμα, δηλαδή, σχετίζεται με το προηγούμενο και με το επόμενο.

Για παράδειγμα ο πολλαπλασιασμός συσχετίζεται με την πρόσθεση. Αν ο μαθητής δεν έχει καταλάβει την ένοια της πρόσθεσης, θα είναι αρκετά δύσκολο για τον μαθητή να προχωρήσει. Είναι αρκετά σημαντικό για το κάθε μαθητή ξεχωριστά να χτίστουν, σωστά, τα θεμέλια της γνώσης όσο ακόμα είναι μικρός σε ηλικία. Σταδιακά, όμως, οι σχολικοί βαθμοί θα παρουσιάσουν ανοδική πορεία, αφού θα έχουν καλυφθεί τυχόν κενά στην σχολική ύλη.

Ε. Τι είναι τα προσχολικά μαθηματικά Eye Level «Παίζω και Μαθαίνω Μαθηματικά» (Play Math);

Α. Είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και μαθηματικής σκέψης και δημιουργικότητας με τη βοήθεια των χεριών (hands-on learning).

Ε. Ποια είναι τα δυνατά σημεία των προσχολικών μαθηματικών  Play Math του Eye Level;

Απάντηση:

  • Οι μαθηματικές έννοιες αναδεικνύονται με Μαθηματικές ιστορίες που αυξάνουν το ενδιαφέρον στην μάθηση.
  • Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν πολυποίκιλες εφαρμογές παιχνιδιού, οι οποίες εστιάζουν στη χρήση των χεριών και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.
  • Ο χρωματισμός περιγραμμάτων και αριθμών ενισχύουν το γνωστικό αποτέλεσμα και βελτιώνουν την ικανότητα γραφής.
  • Τα παιχνίδια με τα δάκτυλα συνδέουν την φυσική άσκηση με τις διανοητικές δραστηριότητες.
  • Τέλος, γενικά αναπτύσσονται οι κατάλληλες μαθηματικές ικανότητες μέσα από 60 διαφορετικά θέματα, τα οποία δείχνουν πώς κάθε μάθημα εξαρτάται από τα υπόλοιπα για να ανέβει ο μαθητής στα ανώτερα επίπεδα της ύλης των Μαθηματικών. Βλέποντάς το αυτό ο μαθητής μας ενθουσιάζεται και ανυπομονεί για να διδαχτεί το επόμενο θέμα.

Ε. Γιατί τα προσχολικά μαθηματικά  Play Math «Παίζω και Μαθαίνω Μαθηματικά» εστιάζουν στην εμπειρική μάθηση (experiential learning) και όχι αποκλειστικά στην μάθηση πλήρους κατανόησης (mastery learning);

Α. Η εμπειρική μάθηση και τα συνοδευτικά βιβλία τους-παίζω και μαθαίνω μαθηματικά ενεργοποιεί το μυαλό. Οι μαθητές μας μαθαίνουν καλύτερα, όταν οικοδομούν την νέα γνώση σε προϋπάρχουσες εμπειρικές γνώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσει κανείς βαθιά κατανόηση των μαθηματικών όρων πριν από  την εκμάθηση αριθμών. Γι’ αυτό το λόγο το πρόγραμμα μας ξεκινάει πρώτα με τις βασικές έννοιες και μετά με την εκμάθηση και την αναγνώριση των αριθμών.

Ε. Το παιδί μου δεν διαβάζει ή γράφει, μπορεί να γραφτεί στα προσχολικά μαθηματικά Play Math;

Α. Φυσικά, η απάντηση είναι θετική. Το παιδί σας μπορεί να εγγραφεί στο εκπαιδευτήριο μας ακόμα και αν δεν μπορεί να κρατήσει το μολύβι, να διαβάσει ή να γράψει. Τα προσχολικά μαθηματικά δίνουν μικρή έμφαση στην ανάγνωση ή το γράψιμο. Οι κινητικές ικανότητες θα αναπτυχθούν σταδιακά, αφού οι μικροί μας μαθητές απαντούν με σχέδια στις ερωτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν μπορεί ακόμα να κρατήσει το μολύβι, ο παιδαγωγός τον βοηθάει μέχρι να αποκτήσει σιγά-σιγά κινητικές δεξιότητες.

Ε. Πώς το πρόγραμμα Eye Level «Παίζω και Μαθαίνω Μαθηματικά» αυξάνει την συγκέντρωση του μικρού παιδιού;

Α. Αν και η προσοχή και συγκέντρωση του μικρού παιδιού είναι μειωμένες, η αλλαγή του χρώματος του μολυβιού ή του μαρκαδόρου βοηθούν, όπως έχει αποδειχτεί, το μικρό μαθητή  στην διατήρηση της συγκέντρωσής του. Επιπλέον, εκτελώντας ο μικρός μαθητής δραστηριότητες, οι οποίες του κεντρίζουν το ενδιαφέρον, όπως η δημιουργία ενός τρισδιάστατου αντικειμένου με ταίριασμα κύβων και σχημάτων ή ο χρωματισμός μίας έντονης εικόνας κάνουν τους μαθητές μας του προγράμματος να μείνουν συγκεντρωμένοι στην εκτέλεση του εκάστοτε σκοπού. Η συγκέντρωση, όμως, εξαρτάται, από την διανοητική ανάπτυξη, την φυσική ανάπτυξη και τα επίπεδα ωριμότητας κάθε παιδιού.

Ε. Μπορεί το Eye Level να αξιοποιηθεί για εξατομικευμένη διδασκαλία εμπλουτισμού (after hours enrichment education), αλλά και για επιπρόσθετη μάθηση;

Α. Φυσικά. Το Eye Level στηρίζεται στην εξατομικευμένη αυτοδύναμη μάθηση, καθορισμένη από τον ίδιο τον μαθητή, επομένως ανάλογα με το επίπεδο του τελευταίου εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον εκάστοτε σκοπό. Ούτως ή άλλως η μικρή αναλογία μαθητών ανά καθηγητή, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι συμπληρωματικές ασκήσεις είναι τρία βασικά συστατικά της ενίσχυσης του μαθητή που παρουσιάζει δυσκολίες μάθησης ή της περαιτέρω πρόκλησης του χαρισματικού μαθητή.

Το πρώτο βήμα είναι να μας βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.eyelevelathens.gr, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο «Πώς να Ξεκινήσετε». Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για να προγραμματίσετε δωρεάν περιήγηση στο χώρο μας και να κάνουν τα παιδιά σας ένα δωρεάν το διαγνωστικό μας test.

Το διαγνωστικό αυτό τεστ θα καθορίσει το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή, με σκοπό να ενισχυθούν ή να διευρυνθούν περαιτέρω οι μαθησιακές του ανάγκες. Η προσεκτική διόρθωση του από το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η  συνοδευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του test βοηθούν στην καλύτερη κατάταξη του μαθητή στο ανάλογο πρόγραμμα σπουδών του Eye Level.

Σκοπός μας είναι η ένταξη του νέου μαθητή σε εκείνο το πρόγραμμα, το οποίο θα τον γεμίζει αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα και με σωστό τρόπο σε ανώτερα επίπεδα μάθησης, κατάλληλα για την παρότρυνση της περαιτέρω μάθησης .

Ε. Εκτός από τα φυλλάδια χρησιμοποιείται και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό;

Α. Το πρόγραμμα Eye Level περιλαμβάνει μια πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να βοηθήσει το παιδί σας να κατανοήσει κάθε μαθηματική έννοια σταδιακά. Η μέθοδος Eye Level ενσωματώνει εκπαιδευτικά υλικά, όπως κάρτες ανάγνωσης, διαδραστικούς κύβους και τουβλάκια και εξατομικευμένες συμπληρωματικές ασκήσεις, ο συνδυασμός των οποίων στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή μας ξεχωριστά.

Ε. Η διδασκαλία είναι σχετική με τη σχολική ύλη;

Α. Η μελέτη Eye Level είναι σχετική με το σχολικό διάβασμα και το πρόγραμμά μας συμπληρώνει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Το Eye Level είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο το επίπεδο εισαγωγής του νέου μαθητή είναι ανάλογο με τις ικανότητες του και όχι με την ηλικία του ή την τάξη στο σχολείο. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μας, ο μαθητής προχωρεί και κατανοεί κάθε εγχειρίδιο -booklet -  στον δικό του ρυθμό.

Για παράδειγμα, ένας μαθητής δυσκολεύεται στην ενότητα των κλασμάτων στο σχολείο. Επειδή, όμως, η πρόσθεση κλασμάτων περιλαμβάνει την χρήση και των τεσσάρων Μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμός), αν το παιδί δεν έχει κατανοήσει την έννοια της πρόσθεσης από την αρχή, θα του είναι αδύνατο να προσθέσει τα κλάσματα και γενικά να καταλάβει τι είναι τα κλάσματα. Στο Εye Level, συνεπώς, εστιάζουμε στην κατανόηση της πρόσθεσης σύμφωνα με το ρυθμό μάθησης του μαθητή, ώστε να μπορέσει αργότερα να προσθέτει κλάσματα και  με αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε σταδιακά την απόδοση του στο σχολείο.

Ε. Καταχωρείται σε αρχείο η πρόοδος του παιδιού μου; Ο γονέας ενημερώνεται για αυτή;

Α. Οι καθηγητές του Eye Level καταγράφουν τα αποτελέσματα (αριθμός και τύπος λαθών, χρονομέτρηση απόδοσης, σχόλια) κάθε ολοκληρωμένου βιβλίου - booklet - μελέτης κάθε εβδομάδα στον έλεγχο προόδου του μαθητή -progress booklet-. Οι έλεγχοι αυτοί παρουσιάζονται και αναλύονται στους γονείς από τους εκπαιδευτικούς κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών ενημερωτικών συναντήσεων.

Ε. Πώς ο καθηγητής του Eye Level καταλαβαίνει αν το παιδί μου είναι έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο;

Α. Ο καθηγητής συνεχώς εκτιμά την πρόοδο και τη μαθησιακή ετοιμότητα του μαθητή για το επόμενο επίπεδο. Ως  επιπρόσθετη επιβεβαίωση της εκτίμησής του, ο καθηγητής παρέχει στο παιδί ένα τεστ επάρκειας γνώσεων (interim test) και σύμφωνα με αυτό διαπιστώνεται η κατανόηση και η εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Ε. Μπορεί να αξιοποιηθεί η μέθοδος Eye Level στην προετοιμασία  μαθητών για τις σχολικές εξετάσεις;

Α. Πολλοί μαθητές του Eye Level έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις στις σχολικές εξετάσεις είτε τριμήνου /τετραμήνου είτε τελικές, αν και δεν παρέχουμε ξεχωριστή προετοιμασία για τις σχολικές εξετάσεις. Η επιτυχία προκύπτει από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, την οποία οι μαθητές μας χρειάζονται όχι μόνο στις σχολικές τους εξετάσεις, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.

Οι μαθητές μας είναι περισσότερο άνετοι, κατάλληλα προετοιμασμένοι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που η επίλυση προβλημάτων -στην προκείμενη περίπτωση «πρόβλημα» αποτελούν οι σχολικές εξετάσεις - πλέον είναι γνωστή και υλοποιήσιμη από τους μαθητές.

Ε.  Το Eye Level διοργανώνει ετήσιους διαγωνισμούς και δίνει βραβεία στους μαθητές;

Α.Το Eye Level έχει ιδρύση την δική του ετήσια Eye Level Math Olympiad - Μαθηματική Ολυμπιάδα κάθε Νοέμβριο. Διοργανώνεται, επομένως, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που έχει σχεδιαστεί, για να μετρήσει το επίπεδο μαθηματικών ικανοτήτων και κατανόησης των μαθηματικών εφαρμογών τόσο των μαθητών μας όσο και μαθητών εκτός του προγράμματος Eye Level που επιθυμούν να λάβουν μέρους. Δύο ακόμα βασικοί Διαγωνισμοί είναι ο Διαγωνισμός Αγγλικής Λογοτεχνίας και το MUN Camp με δώρο ΔΩΡΕΑΝ ταξίδι στην Κορέα για τους νικητές!

E. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκμάθησης Κινεζικών;

Α.Το πρόγραμμα Eye Level Chinese είναι εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και επιτρέπει στους μαθητές να εξοικειωθούν με την κινεζική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν, να μιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν Κινεζικά. Η μάθηση είναι αρκετά διασκεδαστική με τις αφηγήσεις διαφόρων ιστοριών, με τη μουσική, τα διαδραστικά παιχνίδια και την συμμετοχή ποικίλλων άλλων διδακτικών εργαλείων.

Ε. Γιατί να μάθω Κινεζικά στο Eye Level;

Α. Είναι γεγονός ότι η Κίνα αυξάνεται ταχέως με εξαιρετική δυναμική, η δεξιότητα να μιλάει κανείς Κινεζικά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για όσους σκοπεύουν να αναζητήσουν εργασία στην παγκόσμια κοινότητα. Επομένως, οι μελλοντικές ευκαιρίες καριέρας χτίζονται από μικρή ηλικία. Ένας ακόμα βασικός λόγος είναι η κατανόηση του κινεζικού πολιτισμού. Μαθαίνοντας τους χαρακτήρες και τη δομή της κινεζικής γλώσσας, οι μαθητές μας είναι σε θέση να κατανοήσουν την κινεζική κουλτούρα και ιστορία και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Τέλος, μελέτες έδειξαν ότι οι μαθητές που μπορούν να γράψουν Κινεζικά αποδίδουν υψηλότερα στα μαθηματικά από τους υπόλοιπους, υπονοώντας φυσικά ότι η γνώση της Κινεζικής γλώσσας διευκολύνει την ανάπτυξη της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Ε. Τι είναι το πρόγραμμα Happy Talk;

Α. Το ενισχυτικό πρόγραμμα Happy Talk, για μαθητές απο 5 ετών, είναι ένας καινοτόμος συνδυασμός εκμάθησης Αγγλικών στο σπίτι μέσω ίντερνετ (online) και στην τάξη (offline), δίνοντας ειδικό βάρος στην προφορική ομιλία με κατάλληλη εξάσκηση σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Τα πολύχρωμα κινούμενα σχέδια των βιβλίων μας διασκεδάζουν τους μαθητές συμβάλλοντας στην κατανόηση και κατάκτηση των Αγγλικών (mastering in listening and speaking skills), αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους στο χειρισμό της γλώσσας, με συνέπεια την αυτοδυναμία σε κάθε χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Ε. Τι περιλαμβάνει η online μέθοδος Happy Talk;

Α. Ο μαθητής βλέπει βίντεο, ακούει και επαναλαμβάνει εκφράσεις, μαθαίνει καινούργιες λέξεις, τραγουδάει παράλληλα με τα κινούμενα σχέδια-εξασκεί την ομιλία, ελέγχει τις σωστές απαντήσεις και ενημερώνεται για τη βαθμολογία του.

Ε. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Α. Για να κανονίσετε δωρεάν ραντεβού και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή ενημερωτικό υλικό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eyelevelathens.gr ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 6205050 για να μας γνωρίσετε από κοντά.

Ε. Υπάρχουν επιπρόσθετα κίνητρα για να εγγραφώ στο Eye Level;

Α. Φυσικά. Το Eye Level έχει ένα συμπληρωματικό σύστημα επιβράβευσης,  το οποίο αναγνωρίζει συγκεκριμένα ορόσημα μάθησης που κατακτήθηκαν και επιτεύγματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.