Το διεθνές πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια με σκοπό να μετρήσει την ικανότητα των  μαθητών ηλικίας 15 ετών να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Κατανόηση Kειμένου, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν με ενεργητικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία,, όπως λένε οι ειδικοί του ΟΟΣΑ.

Στον διαγωνισμό φέτος έλεβαν μέρος 72 χώρες (35 χώρες του ΟΟΣΑ και 37 συνεργαζόμενες χώρες) και αξιολογήθηκαν περίπου 540.000 μαθητές, οι οποίοι αποτέλεσαν αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών. Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος 5.500 15χρονοι μαθητές, από 212 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά θυμίζοντας στον κόσμο τα προβλήματα της παιδείας στη χώρα μας.