μαθηματικά eyelevel athens Τα Μαθηματικά του Eye Level βελτιώνουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εφόσον κατανοούνται από τα παιδιά (μαθητές) οι διάφορες μαθηματικές έννοιες βήμα προς βήμα.

 1. μαθηματικά - μαθηματικής έννοιες
 2. μαθηματικά - δομή ύλης
 3. μαθηματικά - φυλλάδια εργγασίας
 4. Βασικά Μαθηματικά για παιδιά - υλικό εκπαίδευσης
 5. Μαθηματικά online για παιδιά

Ανάπτυξη Μαθηματικής Σκέψης:

Βασικά Μαθηματικά: Εκμάθηση των βασικών μαθηματικών εννοιών

Τα Βασικά Μαθηματικά βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία: Αριθμοί, Αριθμητική, Μετρήσεις και Εξισώσεις.

Τα Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - Critical Thinking Math βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τα μαθηματικά εις βάθος, να βελτιώσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, να αποκτήσουν λογική σκέψη και καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία: Σχήματα και Μαθηματικές Σχέσεις, Γεωμετρία, Μετρήσεις, Επίλυση Προβλημάτων και Λογική (αιτιολογικές σχέσεις).

Mastery of Math Learning - Γίνε αυτοδύναμος μαθητής στα Μαθηματικά μέσω της υβριδικής μεθόδου μάθησης online στο σπίτι και offline στο κέντρο Eye Level:

 • γίνε κάτοχος των μαθηματικων με συνδιασμο μαθησης online learning
 • ONLINE εκπαίδευση:
  - Eπανάληψη Βασικών Μαθηματικών.
  - Κίνητρα μάθησης μέσω του online προγράμματος.
  - Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα με την χρήση αυτόματης βαθμολόγησης
  και συνεχόμενου συστήματος ανατροφοδότησης.
  - Συνδυαστικές δραστηριότητες παιχνιδιού και αριθμητικής.
  - Εύκολη πρόσβαση στα αρχεία μας.

  OFFLINE εκπαίδευση:
  - Ταυτόχρονη μάθηση υβριδικού τύπου online & offline (Βασικά Μαθηματικά και Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης).
  - Διδασκαλία νέων μαθηματικών εννοιών.
  - Βελτίωση ικανοτήτας επίλυσης προβλημάτων με καινοτόμες μεθόδους και ποικίλο υποστηρικτικό υλικό.
  - Συστηματική αξιολόγηση.

Ποια είναι τα οφέλη των Μαθηματικών του Eye Level;

1. Συστηματικό πρόγραμμα σπουδών για όλα τα επίπεδα.
Τα Μαθηματικά του Eye Level χρησιμοποιούν ένα αυστηρά δομημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαβαθμίζεται σε επίπεδα. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως και να εμπεδώσουν τις εκάστοτε μαθηματικές έννοιες πριν προχωρήσουν στις επόμενες ενότητες.
2. Κατάλληλο υλικό μελέτης -> αυτοδύναμη επίλυση προβλημάτων.
Το πρόγραμμα σπουδών του Eye Level βασίζεται στην προοδευτική μάθηση. Η σταδιακή δυσκολία σε κάθε επίπεδο, επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες πριν προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα δυσκολίας. Οι μαθητές μπορούν έτσι να λύνουν προβλήματα, τα οποία είναι παραλλαγές του ίδιο θέματος και με αυτόν τον τρόπο κατανοούν ολόπλευρα την κάθε έννοια.
3. Διαδραστική μέθοδος διδασκαλίας με συχνή ανατροφοδότηση.
Το Eye Level αποτελεί μία διαδραστική μέθοδο μάθησης. Οι μαθητές λαμβάνουν συνεχόμενη ανατροφοδότηση από τους καθηγητές και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν καλύτερα. Επίσης, οι καθηγητές συνεργάζονται συχνά με τους γονείς, διότι μία συνεργασία καθηγητή-γονέα πάντοτε λειτουργεί προς όφελος του μαθητή. Η επικοινωνία, επιπλέον, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ένα θετικό περιβάλλον κάνει τη μάθηση δελεαστική για όλους τους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τόσο από τους ίδιους τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς τους.
4. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
Η ενεργητική στάση των μαθητών προς το εκπαιδευτικό μας υλικό δημιουργεί ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για την καλλιέργεια της κριτικής και σύνθετης σκέψης. Μάλιστα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως οι Αριθμητικές Φιγούρες, οι Κύβοι και τα Σχήματα, το Διαφανές Σχέδιο, τα Χρωματιστά Τουβλάκια, το Διαφανές Σχέδιο και οι Ξύλινοι Κύβοι βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν εις βάθος διάφορες μαθηματικές έννοιες, όπως η ποσότητα, να αντιληφθούν την αίσθηση του χώρου κτλ.
5. Επυτυχία σε κάθε κλάδο των σχολικών / ακαδημαϊκών σπουδών.
Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές στο Eye Level είναι ευρείες και σφαιρικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές μας είναι περισσότερο προχωρημένοι συγκριτικά με τους συμμαθητές τους στο σχολείο. Επίσης, μέσω της εκπαίδευσής μας, οι μαθητές μας διαπρέπουν ταχύτερα σε όλους τους τομείς των σχολικών / ακαδημαϊκών σπουδών τους και συνεπώς αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όλα τα μαθήματα!