ΚινέζικαΤο πρόγραμμα Κινέζικων Eye Level είναι συστηματικό και στοχεύει στην εκμάθηση σωστής ακοής, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής!

  1. Κινέζικα - κινέζικη αντίληψη eye level
  2. Κινέζικα - δομή ύλης
  3. Κινέζικα - βιβλία
  4.  Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- διδακτικό υλικό
κινέζικα
  • Μελλοντικές ευκαιρίες καριέρας
  • Κατανόηση κινεζικής κουλτούρας
  • Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων

Χαρακτηριστικά της εκμάθησης Κινέζικης γλώσσας - Eye Level Junior:

1. Συστηματική εκμάθηση – Εξάσκηση προφορικών.
To πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που  βοηθά τους μαθητές να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ορθά διατυπωμένες προτάσεις.
2. Ικανότητα αυτοδύναμης μάθησης.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην αυτοδύναμη μάθηση, η οποία με τη σειρά της απογειώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί με τρόπο, ώστε οι μαθητές μιλούν, ακούν, διαβάζουν και γράφουν μόνοι τους και έτσι βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.
3. Δημιουργικότητα – Εμπειρική Μάθηση.
Τα Κινέζικα του προγράμματος Eye level βελτιώνουν την προσοχή, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και ενισχύουν την δημιουργικότητα του μαθητή μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων που συνδέουν το παιχνίδι με τη μάθηση.
4. Προφορά και Λεξιλόγιο Πεκίνου - Mandarin.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου.
5. Εκμάθηση Κινεζικού Πολιτισμού.
Οι μαθητές μπορούν μέσω των βιβλίων τους να μάθουν για τoν κινέζικο πολιτισμό και κουλτούρα.