Μαθήματα κινέζικων για παιδιά

Το πρόγραμμα Κινέζικων Εye Level είναι συστηματικό και στοχεύει στην εκμάθηση σωστής ακοής, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής!

    1. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- κινέζικη αντίληψη eye level
    2. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- δομή ύλης
    3. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- βιβλία
    4. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- διδακτικό υλικό
    • Βασικό βιβλίο

       Κινέζικα - Κεντρικό βιβλίο

    • Βιβλίο γραφής

      Κινέζικα - Βιβλίο γραφής

    • Τεστ κατάταξης

      Κινέζικα - Διαγνωστική εξέταση

    • Τεστ επάρκειας γνώσεων

      Κινέζικα - Εξέταση ελέγχου μάθησης

    • Οπτικοακουστικό υλικό

      Κινέζικα - Οπτικοακουστικό υλικό

    • Flash cards

      Κινέζικα - Flash card

    • Αλφάβητο (μουσικός χάρτης)

      Κινέζικα - Μουσικός χάρτης

    • Οδηγός σπουδών

      Κινέζικα - Οδηγός σπουδών

    • Βιβλίο μελέτης

      Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

    •  

      Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

    •  

      Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

    •  

      Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

     

    Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Κινέζικα Eye Level

    Πρόγραμμα μαθημάτων / σπουδών για τα Κινέζικα Eye Level
    ΕπίπεδοΠεριεχόμενα
    Επίπεδο 1 Εισαγωγή
    • Αλφάβητο, φωνήεντα και εκμάθηση ορθού τονισμού.
    Επίπεδο 2 Βασική γνώση
    • Εκμάθηση εκφράσεων.
    • Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και 20 βασικών προτάσεων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα.
    Επίπεδο 3 Αρχάριοι
    • Εκμάθηση βασικών χαρακτήρων.
    • Βελτίωση της ομιλίας και βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας.
    Επίπεδο 4 Ενδιάμεσο 1
    • Εκμάθηση διαφόρων προτάσεων.
    • Εκμάθηση γραμματικής.
    Επίπεδο 5 Ενδιάμεσο 2
    • Εκμάθηση διαφόρων εκφράσεων για την περιγραφή ιδίων θεμάτων μέσω της επανάληψης σύντομων και εκτεταμένων διαλόγων.
    Επίπεδο 6 Προχωρημένο 1
    • Περιγραφή συγκεκριμένων θεμάτων.
    Επίπεδο 7 Προχωρημένο 2
    • Εκμάθηση λεξιλογίου, ιδιωματισμών και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται σε προχωρημένους διαλόγους.