Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης για παιδιά Τα Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking Math) Eye Level βασίζονται σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ανώτερες μαθηματικές έννοιες. Κάθε επίπεδο καλλιεργεί στα παιδιά σταδιακά την κριτική σκέψη και την λογική μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων συλλογισμού, υπόθεσης και ανάλυσης.

 1. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - η εννοια των μαθηματικών
 2. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - δομή ύλης
 3. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - βιβλία
 4. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - διδακτικό υλικό

Οι μαθητές - τα παιδια με κριτική σκέψη μπορούν να έχουν, συνεπώς, περισσότερη συγκέντρωση, αποτελεσματικότερο διάβασμα και έτσι ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση τους.

Ο Ορισμός της Κριτικής Σκέψης.

Το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη Κριτικός που σημαίνει: άνθρωπος ικανός στο να κρίνει και να εκφέρει την απόφασή του”.

Μπορεί στην πραγματικότητα να οριστεί ως “ξεκάθαρη σκέψη στηριγμένη σε γερά θεμελιωμένη κρίση, αξιοποιώντας κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης, όπως η λογική, σε μια προσπάθεια να καθοριστεί η πραγματική αξία, ουσία και χρησιμότητα κάποιου πράγματος”. Όταν σκεφτόμαστε, θέτουμε τις σκέψεις μας σε μια συγκεκριμένη σειρά. Όταν οι συνδυασμένες σκέψεις, υποστηρίζουν η μία την άλλη και μαζί βγάζουν νόημα, τότε λέμε πως η σκέψη μας  έχει λογική. Η κριτική σκέψη αποτρέπει τα λογικά σφάλματα και τις διαστρεβλώσεις.

Κριτική ΣκέψηΑναστρεψιμότητα, Αρχή της Διατήρησης και Ταξινόμηση: απαραίτητα συστατικά της λογικής.
Αναστρεψιμότητα: Μπορεί ένα παιδί με τη σκέψη του να ακολουθήσει και να πει χωρίς δισταγμό τη διαδρομή για το σπίτι του;
Διατήρηση: Μπορεί ένα παιδί να πει ότι το νερό που περιέχεται σε ένα χαμηλό και ένα ψηλό ποτήρι με ίδια ποσότητα νερού είναι αντίστοιχα το ίδιο σε ποσότητα;
Ταξινόμηση: Μπορεί ένα παιδί να ταξινομήσει αντικείμενα στα σωστά σύνολα; Μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ αντικειμένων και ανθρώπων;

Πώς ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν εμπεδώσει την έννοια της κριτικής σκέψης και πώς μπορούν να την εφαρμόσουν;

 • Η εμπέδωση της κριτικής σκέψης είναι μακροχρόνια διαδικασία.
 • Οι άνθρωποι με κριτική σκέψη δεν εξαρτώνται από τους εκπαιδευτικούς τους για να τους πουν πόσο καλά τα καταφέρνουν. Η αυτοαξιολόγηση είναι δείκτης και παράμετρος ενός νου που στηρίζεται στην λογική και την κριτική σκέψη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά μαθητών που έχουν εξασκήσει την κριτική τους σκέψη:

 • Ρωτούν σημαντικά και ουσιαστικά ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς.
 • Αναλύουν βασικά ερωτήματα και προβλήματα με σαφήνεια και ακρίβεια.
 • Διακρίνουν τις σχετικές από τις μη σχετικές πληροφορίες.
 • Αναγνωρίζουν και αποσαφηνίζουν τις βασικές έννοιες.
 • Αιτιολογούν προσεκτικά με σαφείς προτάσεις μία θέση.
 • Επισημαίνουν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των πράξεων/ αποφάσεών τους.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η κριτική σκέψη στην καθημερινή ζωή;Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η κριτική σκέψη στην καθημερινή ζωή;

Η κριτική σκέψη είναι σημαντική από τη στιγμή που η ποιότητα της ανθρώπινης σκέψης επιδρά αξιοσημείωτα στην ποιότητα της ζωής. Ένας σωστά καλλιεργημένος κριτικός στοχαστής (Paul, R. and Elder, 2006):

 • Εγείρει κρίσιμα ερωτήματα και προβλήματα.
 • Τα διατυπώνει με σαφήνεια και ακρίβεια.
 • Συλλέγει και αξιολογεί τις σχετικές πληροφορίες.
 • Χρησιμοποιεί αφηρημένες έννοιες για να τα ερμηνεύει αποτελεσματικά.
 • Καταλήγει σε λογικά αιτιολογημένα συμπεράσματα και λύσεις.
 • Τα ελέγχει βάση σχετικών κριτηρίων και προτύπων.
 • Σκέφτεται ανοιχτόμυαλα με εναλλακτικούς τρόπους σκέψης.
 • Αναγνωρίζει και αξιολογεί κάθε πράξη του.
 • Επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλους για να βρεθούν οι λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα.

 

Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης Eye Level:

Το περιεχόμενο των Μαθηματικών Κριτικής Σκέψης Eye Level βασίζεται στη διδασκαλία του ακόλουθου αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - Επίλυση προβλημάτων - Γεωμετρία - Άλγεβρα

 

 • Ανάλυση Σχέσεων: Ταξινόμηση, σχέσεις, ομοιότητες - διαφορές, όμοια - ανόμοια.
 • Γεωμετρία και αντίληψη χώρου:  Χωρικοί συσχετισμοί σχημάτων και αντικειμένων. Η γεωμετρία σε συνδυασμό με την αντίληψη του χώρου βοηθά τους μαθητές να εμπεδώσουν τις αρχές της διατήρησης.
 • Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Ανάλυση δεδομένων, διάγραμματα, αναγνώριση μοτίβων, εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, αντίστροφοι υπολογισμοί, επαγωγή, δοκιμή και λάθος.
 • Λογική: Η Λογική είναι απαραίτητη για την ανώτερη εκπαίδευση, αλλά και για τη σωστή μελέτη στο εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, με την ικανότητα συλλογισμού-λογικής, οι μαθητές είναι σε θέση να αποδείξουν τον τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα  από πραγματικές πληροφορίες, χωρίς να επηρεάζονται από ασαφή και διφορούμενη γλώσσα. Επομένως, όταν οι καθηγητές μας διδάσκουν τους μαθητές, κάνουν κατάλληλες ερωτήσεις που τους καθοδηγούν και αποφεύγουν να τους δίνουν έτοιμες απαντήσεις, ούτως ώστε οι μαθητές να βρίσκουν τις λύσεις με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια!

Η απομνημόνευση της απάντησης ενός προβλήματος οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ενώ το Eye Level δεν στηρίζεται στην απομνημόνευση. Το Eye Level επιδιώκει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη στους μαθητές, γιατί ένας καλός κριτικός στοχαστής είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται για να επιλύει αποτελεσματικά άγνωστα προβλήματα τόσο σε σχολικό επίπεδο, αλλά και στην ενήλικη ζωή αργότερα.