Προσχολικά Μαθηματικά eyelevel athens Το πρόγραμμα σπουδών Play Math του Eye Level είναι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη συλλογή από εκπαιδευτικά εγχειρίδια σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει βασικές μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Eye Level τα παιδιά θα αποκτήσουν γερές βάσεις για μία επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία στα Μαθηματικά και σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

 1. Προσχολικά Μαθηματικά eyelevel athens
 2. Προσχολικά Μαθηματικά eyelevel athens
 3. Προσχολικά Μαθηματικά eyelevel athens - βιβλία
 4. Προσχολικά Μαθηματικά eyelevel athens διδακτέο υλικό

Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας μέσα από εφαρμογές παιχνιδιού:

 • Προσχολικά Μαθηματικά - μαθηματικές έννοιες
 • Προσχολικά Μαθηματικά αίσθηση ποιότητας
 • Προσχολικά Μαθηματικά σύνδεση ποσότητας στον αριθμό

Το πρόγραμμα Play Math επιτρέπει στο παιδί σας να:

 • συγκρίνει το μήκος των διαφόρων σχημάτων
 • ταξινομεί αντικείμενα σε ομάδες
 • αναγνωρίζει απλά σχήματα
 • κατανοεί την έννοια του χώρου και της επιφάνειας
 • μετρά, προσθέτει και αφαιρεί βασικούς αριθμούς
 • μάθει σχήματα  και να κάνει αντιστοιχίσεις
 • μετρά βασικούς αριθμούς
 • μάθει την αρχή της διατήρησης στα Μαθηματικά