Προσχολικά Μαθηματικά για παιδιά eyelevel athens Το πρόγραμμα σπουδών Play Math του Eye Level είναι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη συλλογή από εκπαιδευτικά εγχειρίδια σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει βασικές μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Eye Level τα παιδιά θα αποκτήσουν γερές βάσεις για μία επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία στα Μαθηματικά και σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

 1. Προσχολικά Μαθηματικά - ανάπτυξη μαθηματικής δημιουργικότητας
 2. Προσχολικά Μαθηματικά - δομή ύλης
 3. Προσχολικά Μαθηματικά - βιβλία
 4. Προσχολικά Μαθηματικά - διδακτικό υλικό

Οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία του προγράμματος για πρακτικές εφαρμογές της θεωρητικής γνώσης  μέσω των παιχνιδιών. Τo πρόγραμμα Play Math παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα στους μαθητές γιατί:

Προσχολικά Μαθηματικά - μαθηματικά παιχνίδια

- Παρέχουν εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό υλικό και καθορίζουν το πλάνο μελέτης για κάθε εβδομάδα.
- Κρατούν "ζωντανό" το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών για συνεχόμενη μάθηση.
- Ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.

 • Θεματικό παιχνίδι 1

  μαθηματικά παιχνίδια - θεματικό παιχνίδι 1

 • Θεματικό παιχνίδι 2

  μαθηματικά παιχνίδια - θεματικό παιχνίδι 2

 • Αριθμητικά παιχνίδια / μαθηματικά προβλήματα ( πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση )

  μαθηματικά παιχνίδια - μαθηματικά προβλήματα - αριθμητικό παιχνίδι

Υλικό:

 • μαθηματικά παιχνίδια - υλικό

 • μαθηματικά παιχνίδια - υλικό

 
Υλικό για το Play Math Εye Level
Εγχειρίδια 1~12 Θεματικό παιχνίδι 1
Εγχειρίδια 13~32 Θεματικό παιχνίδι 2
Εγχειρίδια 33~60 Αριθμητικά παιχνίδια / μαθηματικά προβλήματα