Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν ακριβώς επειδή ωθούνται από την περιέργεια. Φανταστείτε τους μαθητές σαν σφουγγάρια μέσα στη θάλασσα που απορροφούν νέες γνώσεις από το περιβάλλον.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κριτικής σκέψης;

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι μαθητές καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη είναι τα ακόλουθα: Η κριτική σκέψη ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται πριν πράξουν, τους βοηθάει να στηρίζονται καλύτερα στα υπάρχοντα γεγονότα και να δρουν με βάση τη λογική παρά με το συναίσθημα. Τους ωθεί να δίνουν βαρύτητα στις λεπτομέρειες, να αναλύουν τις πληροφορίες, να αφουγκράζονται γεγονότα και καταστάσεις και τέλος να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανότητες κατά τη μαθησιακή τους διαδικασία.

Τα παιδιά σε μικρές ηλικίες συχνά μαθαίνουν ευχάριστα παίζοντας. Οι γονείς πρέπει να προωθήσουν δημιουργικές ασκήσεις κριτικής σκέψης, στα παιδιά τους. Μάλιστα, η σχέση γονέων και παιδιών είναι νευραλγική και εάν είναι ουσιαστική βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις απόψεις τους ανεξάρτητα. Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και ενδιαφέρουσες ιστορίες μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να είναι περισσότερο προσεχτικό καθώς παρατηρεί ένα γεγονός ή μία κατάσταση, να θέτει σε λογική σειρά τις αιτίες και τα αποτελέσματα και τέλος, να οριοθετεί τη σκέψη του σε αρμονία με τις πράξεις του, με άλλα λόγια να μάθει να σκέφτεται πριν πράξει.

Είναι γεγονός ότι η κριτική σκέψη θα βοηθήσει τους μαθητές στο μαθησιακό τους ταξίδι, καθώς και στο ταξίδι της ζωής.

Αν μπορείς να ρωτήσεις μόνο μία ερώτηση από αυτόν τον άντρα που ξέρει την απόσταση στην πόλη της Αλήθειας, ποια θα ήταν η ερώτησή σου;

Πριν από πολύ καιρό υπήρχαν δύο πόλεις, η πόλη της Αλήθειας και η πόλη του Ψέματος. Οι άνθρωποι από την πόλη της Αλήθειας πάντα έλεγαν την Αλήθεια, ενώ οι άνθρωποι από την πόλη του Ψέματος πάντα έλεγαν Ψέματα. Μία μέρα η Άννα, η Μαρία και ο Βασίλης προσπάθησαν να βρουν την πόλη της Αλήθειας, αλλά βρέθηκαν σε ένα σημείο, στο οποίο διαφορετικά μονοπάτια οδηγούσαν στην κάθε πόλη, ένα στην πόλη της Αλήθειας και ένα στην πόλη του Ψέματος.

Υπήρχε ένας άντρας στην αρχή των δύο μονοπατιών, και μπορείς να τον ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ για να μάθεις το μονοπάτι προς την πόλη της Αλήθειας ή του Ψέματος. Αφού μπορείς να τον ρωτήσεις μόνο μία ερώτηση, ποια από τις δύο θα ήταν η ερώτησή σου;

Α. Ποιο μονοπάτι να ακολουθήσω για την πόλη της αλήθειας;

Β. Σε ποια πόλη ζεις;

Tips:

Εάν κάνεις την άσκηση με το παιδί σου, να το αφήσεις πρώτα να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες της ιστορίας και σε καμία περίπτωση μην το πιέσεις να απαντήσει αμέσως. Όταν αποφασίσει την απάντηση σου, μην διστάσεις να το ενθαρρύνεις να σου πει τον λόγο που επέλεξε αυτή την απάντηση! Σίγουρα το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να διασκεδάσει όλη την οικογένεια!