Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαίδευση.

Με τον όρο online learning εννοούμε ότι η διδασκαλία του εκάστοτε μαθήματος γίνεται διαδικτυακά (online). Τα online μαθήματα δηλαδή, δεν απαιτούν τη μετακίνηση σας και μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος κάθε στιγμή και χωρίς χρονικό περιορισμό,  μόνο με ένα κλικ από το ποντίκι του υπολογιστή σας. Ακόμη, υπάρχει και η συνδυαστική μορφή εκπαίδευσης - blended learning ή υβριδική μάθηση - στην οποία συνδυάζεται η παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη με την ηλεκτρονική μάθηση (online learning).

Η συνδυαστική μάθηση online & offline Εye Level Blended Learning περιλαμβάνει πολλαπλές διδακτικές τεχνικές σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη και στο σπίτι. Κάθε μαθητής μας απολαμβάνει το σωστό συνδυασμό online και offline μεθόδων σε ένα μοναδικό στυλ διδασκαλίας. Είναι ένας γρήγορος και διασκεδαστικός τρόπος μάθησης.

 Υπάρχουν πλεονεκτήματα μέσω της διαδικτυακής διδασκαλίας και αυτά είναι τα ακόλουθα:

1.Ευελιξία. Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντοτε διαθέσιμο! Όπου έχετε πρόσβαση στο internet μπορείτε να μπείτε και να πληροφορηθείτε μόνο με ένα κλικ.

2.Αποτελεσματικότητα. το εκπαιδευτικό υλικό, όταν έχει σχεδιαστεί με πλάνο και έχει δοθεί με μία λογική που ταιριάζει στις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθητευόμενου, μόνο θετικό μπορεί να θεωρηθεί.

3.Ευχαρίστηση. Το σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης είναι ευχάριστο και προκαλεί την περιέργεια του μαθητή

4.Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση. Ο συνδυασμός online και offline εκπαίδευσης δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον καθηγητή. Αυτά που λέγονται στην τάξη επαναλαμβάνονται στην πλατφόρμα για περισσότερη εξάσκηση. Το άμεσο feedback βοηθά στην πλήρη κατανόηση τη στιγμή που δημιουργείται η εκάστοτε απορία.

Εν κατακλείδι, η τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά την βοηθάει να εξελιχτεί και να κάνει ένα βήμα πιο πέρα τη μαθησιακή διαδικασία δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα διαβάσματος για μέγιστη μαθησιακή απόδοση. Αυτό ουσιαστικά κάνουμε πράξη στα Εκπαιδευτικά κέντρα Eye Level, συνδυάζουμε τη παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη με τη σύγχρονη online πλατφόρμα για τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα στα προγράμματα σπουδών Μαθηματικών Eye Level Math (BTM=Basic Thinking Mathematics) και Αγγλικών Eye Level Happy Talk (Αγγλικά με έμφαση στην προφορική ομιλία).