Έχετε δει ποτέ το παιδί σας να χρησιμοποιεί τα δάκτυλα καθώς μετράει; Ίσως να το έχετε δει! Εκτός από το δικό σας παιδί έχουμε δει πολλά παιδιά να κάνουν πράξεις με αυτό τον τρόπο. Στο κέντρο μελέτης Eye Level οι καθηγητές μας προσπαθούν, μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας, να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κάνουν πράξεις, χωρίς να χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους, με σκοπό την ενίσχυση της διανοητικής τους ικανότητας.

Εδώ παραθέτουμε 4 λόγους, γιατί δεν πρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα δάκτυλα του χεριού τους, όταν κάνουν μαθηματικές πράξεις.

1.Η μέτρηση με τα δάκτυλα είναι αρχικό στάδιο, βοηθητικό και αποτελεί μία οπτική μέθοδο.

Η μέτρηση με τα δάκτυλα είναι μία «εισαγωγική μέθοδος», μέσω της οποίας τα παιδιά αποκτούν μία οπτική κατανόηση των αριθμητικών πράξεων και η συγκεκριμένη δεν αποτελεί την τελική μέθοδο που χρησιμοποιείται στις αριθμητικές πράξεις. Σύμφωνα με έρευνες που γίνονται για τα Μαθηματικά: «τα παιδιά γενικά κινούνται από τις αρχικές στρατηγικές, χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα του χεριού τους, σε ποιο αποτελεσματικές στρατηγικές, χωρίς να χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους» (Geary, Hoard, Nugent, & Byrd-Craven, 2007)

2.Η μέτρηση με τα δάκτυλα αποθαρρύνει την αποστήθιση των μαθηματικών πράξεων.

Το παιδί σας κατά τα σχολικά χρόνια, αλλά και μετέπειτα θα χρειαστεί να απομνημονεύσει αρκετή νέα γνώση, η μέτρηση με τα δάκτυλα, όμως, αποθαρρύνει να αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα, την ικανότητα, δηλαδή, απομνημόνευσης. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που γίνονται για τα «διανοητικά μαθηματικά/ mental maths» τονίζεται το εξής: «Όταν ένας μαθητής από την Κίνα δεν μπορεί να βρει την απάντηση μιας πράξης αμέσως με τα μυαλό του, τότε μετράει προφορικά ως την απάντηση, ενώ οι μαθητές από την Αμερική συνηθίζουν να βρίσκουν την απάντηση χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα του χεριού τους ή μαντεύοντας». Είναι, όμως, γεγονός ότι οι μαθητές από την Κίνα έχουν καλύτερα αποτελέσματα στα διαγωνίσματα. Αυτή η αλήθεια τονίζεται σε όλους τους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Eye Level και να παρακολουθήσουν το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα εξατομικευμένη διδασκαλία εμπλουτισμού (after hours enrichment education) για μετά το σχολείο.

3.Η μέτρηση με τα δάκτυλα καθυστερεί όλη τη διαδικασία των μαθηματικών πράξεων.

Σύμφωνα με τις ανάλογες έρευνες για τις αριθμητικές πράξεις αναφέρονται τα ακόλουθα: «Είναι σύνηθες οι μαθητές που συνέχεια βασίζονται στη μέτρηση με τα δάκτυλα να είναι ανίκανοι να αυξήσουν την ταχύτητα και / ή να είναι ανίκανοι να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα μέσα στον καθορισμένο χρόνο». Είναι σημαντικό να δίνονται απαντήσεις γρήγορα και σωστά στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

4.Η μέτρηση με τα δάκτυλα κάνει τους μαθητές να είναι σε μειονεκτική θέση μέσα στην τάξη.

Τέλος, όταν το παιδί σας μετράει με τα δάκτυλα είναι σε μειονεκτική θέση στην τάξη, καθώς οι συμμαθητές του δίνουν γρήγορες απαντήσεις και προχωρούν γρηγορότερα στις επόμενες ασκήσεις.

Τι κάνουν οι καθηγητές μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας στο Eye Level, για να μην μετρούν οι μαθητές τους με τα δάκτυλα;

  • Χρησιμοποιούν αντικείμενα, όταν διδάσκουν την πρόσθεση ή την αφαίρεση.
  • Για την απομνημόνευση ξεκινούν από τα βασικά +1 πρώτα, +2 μετά, +3 και έπειτα προχωρούν σε πιο δύσκολες πράξεις.
  • Για τους "ακουστικούς τύπους" χρησιμοποιούν CD ή την online πλατφόρμα.
  • Για τους "οπτικούς τύπους", χρησιμοποιούν ειδικές κάρτες επανάληψης.