Είναι γεγονός ότι για την αποτελεσματικότητα μίας πράξης μας πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για ένα χ χρονικό διάστημα, χωρίς περισπασμούς.

Συγκέντρωση και προσοχή πρέπει να έχουν τα παιδιά στο σχολείο, για να αφομοιώσουν την διδασκόμενη ύλη, οι φοιτητές στις σχολές τους, αλλά και οι ενήλικες στην μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή. Η συγκέντρωση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Πριν ασχοληθούμε με τα οφέλη των προγραμμάτων Eye Level στη συγκέντρωση και προσοχή, καλό θα ήταν να δώσουμε τον ορισμό της εστιασμένης προσοχής. Με αυτό τον όρο εννοείται η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να εστιάζει την προσοχή σε ένα ερέθισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χάρη στην εστιασμένη προσοχή μένει κάποιος συγκεντρωμένος στην παρακολούθηση ή την εκτέλεση της εκάστοτε δραστηριότητας, χωρίς περισπασμούς! Αξίζει να τονιστεί ότι η εστιασμένη προσοχή διαιρείται στην επιτήρηση (το χρονικό διάστημα που γίνεται η ανίχνευση του ερεθίσματός) και στη συγκέντρωση (εστίαση της προσοχής σε ένα ερέθισμα ή δραστηριότητα).

Στο εκπαιδευτικό κέντρο Eye Level Athens στοχεύουμε μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας (1:1 coaching) σε ένα μοναδικό Self-Directed Learning ή SDL περιβάλλον τάξης με εξατομικευμένα/ειδικά κατασκευασμένα θρανία μαθητών στην μελέτη χωρίς περισπασμούς και στην αυτοδυναμία! Αναμφίβολα, η συγκέντρωση των παιδιών βελτιώνεται και ο παιδικός εγκέφαλος εξελίσσεται διανοητικά χάριν στα έξυπνα μαθηματικά προβλήματα και τα προβλήματα κριτικής σκέψης!

Επιπλέον, η σχεδίαση ετησίου πλάνου διαβάσματος από τους μαθητές/τριες -με τριμηνιαίους στόχους τη φορά-, το αυστηρά δομημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις επαναλήψεις, καθώς και τα ειδικά διαμορφωμένα εγχειρίδια υπόσχονται εγγυημένα αποδοτικό διάβασμα με εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες η οργάνωση του διαβάσματος βοηθάει αρκετά τους μαθητές, ειδικά εάν υπάρχουν ζητήματα συγκέντρωσης και προσοχής.

Αξίζει να δώσετε την ευκαιρία στα παιδιά σας να τα βοηθήσουμε, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό μας, στον τρόπο διαβάσματος και εν γένει στην συγκέντρωσή τους! Καλέστε μας τώρα στο 210-6205050 καθημερινά 13:00-20:00 και Σάββατο 10:00-15:00, για ένα δωρεάν τεστ κατάταξης!