Πώς η μέθοδος EyeLevel προωθεί την κριτική και δημιουργική σκέψη;

Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις ικανότητες της σκέψης μας και να δώσουμε έμφαση και στις δύο πλευρές της σκέψης: την κριτική και τη δημιουργική. Αυτό καλλιεργείται αναμφίβολα μέσα από Μαθηματικά κριτικής σκέψης του Eye Level.

Παρ’ όλα αυτά η μέθοδος Eye Level δοκιμάζει τα παιδιά στη κριτική σκέψη και το πλήθος των λύσεων, δοκιμάζει τη δημιουργική τους σκέψη. Επιπροσθέτως, τα ενδιαφέροντα κόμικς με τις ελκυστικές εικόνες, όταν παρουσιάζονται στα παιδιά, αποτελούν ένα ακόμα έναυσμα για τη δημιουργική τους σκέψη.

Με ποιόν τρόπο εφαρμόζεται η κριτική σκέψη του Eye Level και στα άλλα σχολικά μαθήματα;

  • Η κριτική σκέψη πυροδοτεί τα απαραίτητα σημεία του μυαλού, τα οποία χρειάζονται τα παιδιά για να σκεφτούν οτιδήποτε. Η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία και η ακοή μπορούν να γίνουν με κριτική σκέψη.

  • Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη στα παιδιά για να γίνουν περισσότερο σκεπτόμενοι άνθρωποι και καλύτεροι μαθητές στο σχολείο.

  • Η κριτική σκέψη είναι μια σημαντική δεξιότητα που χρειάζεται να καλλιεργήσουν οι μαθητές για να αλληλεπιδρούν και να συνομιλούν με ανθρώπους όλων των ηλικιών και οποιουδήποτε επαγγέλματος.

  • Η κριτική σκέψη, η οποία αποκτάται μέσω των μαθημάτων του εκπαιδευτικού κέντρου Eye Level μπορεί να εφαρμοστεί στα υπόλοιπα μαθήματά των μαθητών, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής. Αυτή η εφαρμογή και η γενίκευση πηγάζει μετά από την επαναλαμβανόμενη έκθεση και πρακτική στις σχετικές μεθόδους του Eye Level για την κριτική σκέψη.

Πώς μπορεί η κριτική σκέψη να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή;

Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη όπου η ποιότητα της ανθρώπινης σκέψης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής.

Για παράδειγμα, η επιτυχία στην καθημερινή ζωή συνδέεται με την επιτυχία στη μάθηση. Παράλληλα, κάθε φάση της μαθησιακής εξέλιξης συνδέεται με την κριτική σκέψη. Με αυτό τον τρόπο, η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία και η ακοή μπορούν όλα να γίνουν με κριτική ή χωρίς κριτική σκέψη.

Η αξία της κριτικής σκέψης

Η κριτική σκέψη είναι σημαντική. Χωρίς αυτή μπορεί κανείς να γίνει στενόμυαλος αναγνώστης, ενώ με αυτή μπορεί να γίνει ανεξάρτητος συγγραφέας.

Τα χαρακτηριστικά ενός καλά καλλιεργημένου κριτικού στοχαστή:

  1. Θέτει ζωτικής σημασίας ερωτήσεις και προβληματισμούς.

  2. Τοποθετεί με σαφήνεια και ακρίβεια τους προβληματισμούς του.

  3. Συλλέγει και αξιολογεί τις σχετικές πληροφορίες.

  4. Χρησιμοποιεί συνοπτικές ιδέες για να ερμηνεύσει τα γεγονότα αποτελεσματικά.

  5. Φτάνει σε καλά αιτιολογημένα συμπεράσματα και λύσεις.

  6. Εξετάζει όλα αυτά με τα ανάλογα κριτήρια και τους σταθμισμένους κανόνες.