Λογική είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να σκέφτεται και να δρα με σοφία, είναι, επίσης, η επιστήμη της ορθής νόησης. Είναι βασικός κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει τη δομή της σκέψης και τους συλλογισμούς του νου.

 Σε γενικές γραμμές ένας λογικός άνθρωπος πάντα σκέφτεται πριν πράξει  και καταστρώνει πλάνο στη ζωή του. Κάθε απόφασή του διέπεται από λογική, αφού έχει υπολογίσει κάθε ενέργειά του και έχει σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων του. Με αυτό τον τρόπο δεν ενεργεί τυχαία, αλλά με βάση τη λογική αλληλουχία των ενεργειών του . Αν δεχτούμε κιόλας ότι η ευτυχία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες στη ζωή, η λογική ως έννοια, βοηθάει στην επίτευξή της. Γιατί ο άνθρωπος σκέφτεται, θέτει στόχους και σιγά-σιγά τους υλοποιεί και ευτυχεί, πραγματοποιεί, με άλλα λόγια τα όνειρά του.

 Η λογική, ως έννοια, αναδείχθηκε σε επιστήμη από τον Αριστοτέλη. Γι αυτό και ο κορυφαίος Γερμανός φιλόσοφος Καντ είπε ότι «η λογική δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά από τη λογική που ξέρουμε από την εποχή του Αριστοτέλη». Η μαθηματική λογική έχει συμβάλλει στη θεωρία των μαθηματικών και είναι βασικό της θεμέλιο. Από το τέλος του 19 αιώνα αναπτύχθηκαν τα αξιωματικά πλαίσια για τη γεωμετρία, την αριθμητική και την ανάλυση. Αναμφίβολα τα μαθηματικά βοηθούν στην καλλιέργεια της λογικής. Όχι μόνο η αριθμητική, αλλά και η γεωμετρία δοκιμάζουν τον παιδικό εγκέφαλο και όχι μόνο. Καθένας μαθαίνει να κάνει υποθέσεις και προβλέψεις, να οδηγείται σε λογικά συμπεράσματα και στο τέλος στην λύση της άσκησης ή του προβλήματος. Οπότε είναι αρκετά σημαντικά τα Μαθηματικά ως επιστήμη και ως σχολικό μάθημα, γιατί όχι μόνο τα συναντά κανείς στη ζωή του και με βάση αυτά την κάνει καλύτερη, αλλά επειδή τα Μαθηματικά αποδεικνύεται ότι διέπουν την ίδια τη ζωή και την ανθρώπινη ύπαρξη (λογική σκέψη).