μαθηματικά Eyelevel

Ο καθηγητής γνωσιακής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, Ρόμπερτ Σίγκλερ, είναι αυθεντία, καθώς έχει μελετήσει την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης κατά την παιδική ηλικία. Έχει ασχοληθεί εις βάθος με το πώς η ανθρώπινη σκέψη επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τις έννοιες και ειδικότερα ασχολήθηκε με το πώς η παιδική σκέψη απορροφά τις μαθηματικές έννοιες και τα λογικά σχήματα.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει καταγράψει στρατηγικές με τις οποίες μαθαίνει ο παιδικός εγκέφαλος. Επίσης, έχει μελετήσει εκτενώς και καταλήξει στο ανάλογο συμπέρασμα, ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την μαθησιακή ανάπτυξη ενός παιδιού. Ακόμα, ο Ρόμπερτ Σίγκλερ αφενός έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω του οποίου οι μαθητές μαθαίνουν νέες γνώσεις και αφετέρου βοήθησε στη δημιουργία μοντέλων νοημοσύνης για υπολογιστές. Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «η τεχνολογία βάζει για πρώτη φορά τη λέξη ακρίβεια στη παιδαγωγική».

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Καθημερινή (Δεκέμβριος 2016) από τον Ματθαίο Τσιμιτάκη τονίζει ότι πολλά σχολεία σε όλο τον κόσμο διδάσκουν τα μαθηματικά σαν αυστηρό κώδικα, για αυτό το λόγο πολλά παιδιά θεωρούν ως κανόνες ό, τι μαθαίνουν για τους κύριους αριθμούς και με αυτό τον τρόπο δυσκολεύονται να κατανοήσουν άλλες μαθηματικές έννοιες, όπως, δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα, εκθέτες, ρίζες, λογαρίθμους και αλγορίθμους. Δυσκολεύονται ακριβώς γιατί δεν διδάσκονται τα μαθηματικά σαν μία δημιουργική γλώσσα επικοινωνίας.

Ο ίδιος αναφέρει ότι οι χώρες τις Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως Κορέα, Σιγκαπούρη, Κίνα, Ιαπωνία διδάσκουν καλύτερα στους μαθητές τα μαθηματικά και για αυτό το λόγο οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και έχουν καλύτερη πρόοδο και στη ζωή. Επίσης, δηλώνει ότι οι διάφοροι οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σωστή εκμάθηση μαθηματικών. Γονείς από χαμηλές κοινωνικές τάξεις παλεύουν ως προς το ζην και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και την σωστή εκπαίδευση τους.

Η μέθοδος Eye Level, συνεπώς, καινοτόμα στο είδος της, όχι μόνο προσφέρει στους μαθητές μαθηματικά βασικής σκέψης, αλλά και προχωρημένα μαθηματικά κριτικής σκέψης. Το εκπαιδευτικό κέντρο Eye Level είναι παράρτημα της μητρικής εταιρείας Daekyo International από τη Νότια Κορέα, με 1350 εκπαιδευτικά κέντρα σε όλο τον κόσμο σε 22 χώρες και με 2 εκατομμύρια μαθητές! Σε εμάς δεν διδάσκονται οι μαθητές τα μαθηματικά σαν αυστηρό κώδικα, αλλά σαν μία δημιουργική «γλώσσα» επικοινωνίας. Σε εμάς οι χαμηλόβαθμοι μαθητές κατανοούν την ύλη, «κλείνουν» κενά και αποκτούν αυτοπεποίθηση, ενώ οι υψηλόβαθμοι βρίσκουν τα κατάλληλα κίνητρα για την επίτευξη της αριστείας. Σε γενικές γραμμές όλοι οι μαθητές μας καλλιεργούν τη λογική τους και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επιτυγχάνουν όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στη ζωή γενικότερα.

Πηγή: Καθημερινή, "Mαθηματικά: ο λάθος τρόπος διδασκαλίας'' του δημοσιογράφου Ματθαίου Τσιμιτάκη, συνέντεξη από τον καθηγητή Ρόμπερτ Σίγκλερ